Nepsy-valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevia ihmisiä elämän – ja arjenhallinnan taitoja, sekä uusien, myönteisten toimintatapojen oppimista. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennusmenetelmä tukee erityisesti puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemista. Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.

Ratkaisukeskeisessä neuropsykiatrisessa valmennuksessa tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti tavoitteen ja tarpeen mukaan. Neuropsykiatrisista oireyhtymistä tunnetuimpia ovat

  • tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja ADD
  • Aspergerin syndrooma
  • Touretten oireyhtymä

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (KC Nepsyvalmentaja ® 30 op) ja laillistettu sosiaalialan ammattilainen.

Kuulun: Nepsyvalmentajat Ry, Neuropsykiatriset valmentajat RY